smartphonesВ заключение – кои са характеристиките, които конкретно бих търсил, ако сега избирам смартфон за мен. Нека да ги разгледаме спрямо категориите от предишните три поста:

поддържани формати: Директна поддръжка на .txt, .rtf, .doc, .pdf, .xls, .mp3, .jpg, .gif.  Доколкото по изключение ползвам мобилно устройство за видео-възпроизвеждане, не очаквам поддръжка на конкретни видео-формати.

възможност за инсталиране на допълнителни приложения: Основните категории 3rd party приложения, които разглеждам, са PIM managers, document readers и system utilities. От по-специфичните програми – предпочитам поддръжка на isilo, plucker и  e-reader .pdb, както и RepliGo .rgo, доколкото имам множество документи преобразувани в тях. Задължително е да има вариант за инсталиране и локално /тоест не само през market-a за съответната платформа/, за предпочитане и директно от expansion картата.

възможности за осигуряване на свързаност: Това обикновено е решаващата област, доколкото в другите две категории към момента изискванията обикновено са изпълнени на необходимото ниво. От стандартите за безжична връзка е задължително да се поддържат wi-fi, поне един от 3G стандартите, и bluetooth. Все още ценен за мен, макар и все по-рядко наличен като интерфейс, е IrDA. От протоколите е от определящо значение поддръжката на RDP, VPN /включително и PPTP и L2TP/, желателно е да има опция и за VNC.  Относно възможността за споделяне на данни с други устройства без да се използват безжични технологии, предпочитам наличието на mini- / micro-USB порт, и SD / microSD expansion slot. И накрая – очаквам всички /или мнозинството от тези/ характеристики в устройство,  удобно за мен и на обоснована за мен цена.

И нека smartphone-ите започнат да бъдат и wisephone-и!

Share

Вашият коментар

Анти-бот проверка: