GTD

GTD /Getting Things Done/ е метод за лична /и корпоративна/ организация и продуктивност. Създаден е от David Allen, който го описва в едноименната книга /преведена на български “Да задвижим нещата”, интересно защо/. Концепцията на GTD включва разбирането, че прогресивно нарастващите източници на информация, канали на комуникация и сфери на влияние водят до увеличаване на многообразието на това, което имаме и / или искаме да направим. Това обичайно води до ангажиране на съзнанието ни с все повече неща. В тази ситуация, когато искаме да свършим конкретно нещо, често е възможно мислите ни да са насочени към тези ангажиращи различни неща, а не да са фокусирани върху дадената дейност. Ето защо GTD предлага изграждането на подходяща удобна и надеждна система, която да разтовари съзнанието ни от мнозинството неща, и да му позволи да се посвети на това, което сме избрали да правим.

Метода дава принципни и практически съвети за процедирането с нещата, които искаме да свършим. Тук се включват етапи на събиране, обработка, организиране и преразглеждане на информацията, която ни касае. Специално внимание се отделя на събирането на касаещата ни информация като първа стъпка за ‘прочистване’ на съзнанието. Нещата, които правим, могат да бъдат разгледани съобразно условията и спрямо хоризонта им на влияние. Те могат също да се разпределят като задачи /индивидуални дейности/  и проекти /съвкупност от взаимосвързани задачи/. За проектите е от основно значение да се определят и какъв е желания краен резултат, и следващото конкретно действие. Поне за мен важността на определянето на следващото конкретно действие и на стриктното централизиране на значимата ‘входяща’ информация бяха две от основните причини да харесам GTD и започна да прилагам много нейни аспекти в личната си система за PIM и себеуправление.

В последващи постове ще разгледаме отделни елементи на GTD, както и начини, по които могат да бъдат прилагани.

Share

3 коментара

  1. S&S blog » Blog Archive » GTD = ДЗеН казва:

    […] Getting Things Done /GTD/ е метод за лична и корпоративна организация и продуктивност. Заглавието на оригиналната книга на David Allen е преведено на български като “Да задвижим нещата”. Тази интерпретация на ‘done’ практически елиминира момента на завършване / изпълнение / приключване, и премества фокуса в началото, вместо в края. Ето защо, ако желаем да приемем оригиналната концепция на автора, възможен, по-коректен превод би бил ‘да завършим нещата’ или ‘да завършваме нещата’. И в двата варианта акронима би бил ДЗН, който – за благозвучие – може да се трансформира в абревиатурата ДЗеН /или ДЗиН, също и ДЗъН – ако не беше вече изопачено …/. От тази гледна точка в следващи постове ще използвам ДЗеН като аналог на GTD. Share/Bookmark […]

  2. S&S blog » Blog Archive » подбрано от 2010 казва:

    […] / ДЗеН – определение и някои основни концепции (определение за проект, […]

  3. S&S blog » Blog Archive » програма за списъка със задачи казва:

    […] – задължително условие /като потребител, повлиян от GtD/ е възможността за залагане на ‘следващи […]

Вашият коментар

Анти-бот проверка: