integrated_calendarВ предишен пост разгледахме двата основни типа дейности при планиране на деня – календарни събития и задачи. Обичайно /типичен пример – вградените програми на мнозинството актуални смартфони/ тези дейности се разделят, включително записите се съхраняват в отделни бази / секции. За да може да се визуализират всички планирани ангажименти за деня е необходимо тези записи да бъдат представени заедно. Това често се постига с използването на допълнителни програми. Една от тях, която изключително харесвам и използвам, е DateBk за PalmOS /с активно развивана и още по-функционална версия за Windows, а скоро и други платформи – PimliCal/. В нея, освен възможността за показване и на календарни събития и на задачи на един екран, са налични и следните опции за интегриране на календара:
# събития със статус ‘завършени или не’ – ‘плаващи’ събития, разгледани в предишния пост;
# задачи, поставени във времето – това са задачи, които имат краен час, до който да бъдат изпълнени;
# задачи, поставени във времето и с определена продължителност – това са задачи, за които е планирана определена продължителност във времето за изпълнението им и отново имат краен час, до който да бъдат завършени.

Вие какви средства използвате за интегриране на календара си?

Share

Един коментар

  1. S&S blog » Blog Archive » програма за календара казва:

    […] ‘лични’ / ‘работни’, @calls / @computer / @read/review / etc; # интегрирани задачи; # възможност за въвеждане на събития с точност до […]

Вашият коментар

Анти-бот проверка: