Преди 15 години за първи път се запознах с трудовете на Алвин Тофлър0, който говори за нова вълна на цивилизацията още от края на миналия век (70-те и 80-те години). Тогава узнах, че моята мечта да работя от вкъщи е в контекста на описаната от него Трета вълна. Узнах и за други вдъхновяващи ме тенденции, които ни отдалечават от реалностите на индустриалната епоха и ни приближават до т.нар. Информационно общество.

Неотдавна попаднах отново на откъс от книгата на Алвин и Хайди Тофлър, „Новата цивилизация – политиката на Третата вълна”, свързан с ролята на семейството и отново открих нещо радостно, този път отнасящо се до семейството и неговата роля в живота ни. Намерих потвърждение, че двамата със SAS сме създали и развиваме семейство, което се вписва в идеите на новата вълна (или както Тофлър я нарича Трета вълна на развитие на цивилизацията) .

Окуражаващо е да разбереш, че това, което искаш и мечтаеш е нещо, към което върви цивилизацията и ще стане факт за много хора един ден. Ето и самия откъс от книгата. Дано и вие откриете по нещо вдъхновяващо:

“Осъществяването на Първата вълна на промяна – аграрната революция – отне хиляди години. Втората вълна – зараждането на индустриалната цивилизация – отне само триста години. Днес историческото развитие протича още по-бързо. Затова Третата вълна вероятно ще премине стремително през историята и ще приключи за няколко десетилетия.

Основно умение е способността да се прави разлика между идеите, насочени към запазване на съществуващата разклатена система на Втората вълна и тези, които улесняват израстването на новата цивилизация на Третата вълна.

Нека разгледаме примера със семейството.

В епохата преди индустриалната революция семейството е голямо и животът се върти около дома. Домът е мястото, където се извършва работата, където се грижат за болните и се обучават децата. Тук е мястото за забавления на семейството. Тук се грижат за възрастните. В обществата на Първата вълна голямото семейство е центърът на социалната вселена.

Упадъкът на семейството като мощна институция не започна с д-р Спок или със списание „Плейбой”. Той започна, след като индустриалната революция отне повечето функции на семейството. Трудът беше прехвърлен във фабриката или в канцеларията. Болните бяха отведени в болници, децата  – в училища, а семейните двойки – в кината. Старците отидоха в старчески домове. След като всички тези задължения излязоха извън семейството, остана „семейното ядро”, поддържано не от функциите, извършвани от неговите членове, а от психологически връзки, които твърде лесно се прекъсват.

Третата вълна отново дава власт на семейството и на дома. Тя възстановява много от изгубените функции, които някога са правили семейството толкова важно за обществото.

Работене: Около 30 милиона американци сега извършват част от работата си в дома, използвайки персонални компютри, факсове и други технологии на Третата вълна.

Образование: Много родители предпочитат децата им да учат у дома, но истинската промяна ще настъпи, когато компютрите и телевизията заедно превземат домакинствата и бъдат въвлечени в процеса на обучение. В България вече се говори за домашно образование. (бел., с.м.)

Лечение: Какво ще стане с болните? Все повече медицински функции – от тестовете за бременност до измерването на кръвното налягане – извършвани в болници и лекарски кабинети, отново се връщат в дома.” Тук бих добавила и една тенденция за раждането не в болнична институция, а вкъщи. (бел.,с.м.)

“Всичко това показва, че домът става все по-силен, а ролята на семейството нараства.

Но това са много различни семейства – някои са семейни ядра, други са големи фамилии, състоящи се от няколко поколения, някои са резултат на повторни бракове, някои са малки или бездетни, някои раждат деца, докато са млади, а други създават деца в зряла възраст. Това разнообразие от семейни структури отразява многообразието, което срещаме в икономиката и културата след демасовизирането на масовото общество на Втората вълна.

По ирония на съдбата, без да го съзнават, много радетели на „семейните ценности” не допринасят за укрепване на семейството, когато настояват за връщане към миналото. Те се опитват да възстановят стандартизирания модел на Втората вълна. Ако наистина искаме да укрепим семейството и отново да превърнем дома в централна институция, трябва да забравим периферните проблеми, да приемем многообразието и да върнем важните задачи на домакинството…”

Share

Вашият коментар

Анти-бот проверка: